Faigh a-mach mu na cùrsaichean againn

Rannsaich cùrsaichean

Dè bu toil leat ionnsachadh?

susbaint

Àrainnean agus coimhearsnachdan

Tha sinn moiteil às an àite gun samhail a th’ againn agus na freumhan domhainn againn nar coimhearsnachdan. Tha seo a’ fàgail ar teagasg agus ar rannsachadh nas ceangailte ris na feumalachdan aca.

Is e ar com-pàirteachas eadar-mheasgte agus sùbailte an neart as motha a th’ againn agus tha e a’ toirt cumhachd dhuinn ionnsachadh le taic a lìbhrigeadh bho ìre ruigsinneachd gu PhD.

Lorgaidh tu sinn air feadh na Gàidhealtachd is nan Eilean, Mhoireibh agus Siorrachd Pheairt agus air-loidhne ge bith càite a bheil thu airson ionnsachadh.

UHI West Highland, Fort William campus
susbaint

Tha teagasg air a’ phrògram ceum ag atharrachadh eadar teagasg aghaidh-ri-aghaidh, teagasg stèidhichte air bhidio, sgrùdadh fèin-stiùirichte, agus seiseanan sgilean clionaigeach le euslaintich gus ar sgilean practaigeach ionnsachadh agus a leasachadh, agus mar sin tha rudeigin ann a fhreagras air feumalachdan ionnsachaidh a h-uile duine. Tha ar n-oidean acadaimigeach pearsanta fhìn againn uile, gu am faod sinn fios a chur mu thrioblaidean sam bith a tha sinn a’ faighinn, agus bidh coinneamhan cunbhalach againn aon-ri-aon còmhla riutha. Tha na h-oidean againn uile ann airson taic agus chan eil iad ach post-d air falbh nuair a dh’ fheumas sinn iad.

Lauren Connolly, BSc Oileanach Saidheans Slàinte Beòil

susbaint

A’ tabhann barrachd chothroman airson gnothachas

Faodaidh UHI gnìomhachas a chuideachadh le bhith a’ cleachdadh bheachdan ùra, iomairtean ùra agus cothroman ùra gus dèanamh cinnteach gum faigh iad air ais gu math bho bhuaidh eaconamach COVID-19.

Tha sinn nas motha na colaiste agus nas motha na oilthigh agus tha sinn a’ tabhann raon nas fharsainge de roghainnean na as urrainn dha colaiste no oilthigh sam bith.

Faodaidh UHI an luchd-obrach agad a leasachadh no ath-sgileadh, trèanadh a  chreideasachadh, cothroman preantasachd a thabhann no taic a thoirt don luchd-obrach agad gus na lìonraidhean proifeiseanta aca a leudachadh.

Bheir ar pasgan rannsachaidh ionadail, nàiseanta is eadar-nàiseanta cothroman gus do ghnìomhachas a leudachadh no àrdachadh, ag obair còmhla ri acadaimigich a tha air thoiseach san t-saoghal agus san roinn.

whisky casks
susbaint
Naidheachdan agus blogaichean susbaint

Naidheachdan agus blogaichean